IPON – Ju jutsu fokuseri i rekviziti

art-br-44-rucni-fokuser-ipon-karate-taekwondo-ju-jutsu-kyokushinkai art-br-45-mali-grudni-fokuser-karate-taekwondo-ju-jutsu-kyokushinkai 3. art br 46 IPON srednji grudni fokuser 4. art br 47 IPON veliki grudni fokuser (uzi)
Art. Br. 44 Ručni fokuser

 dugmepor111

Art. Br. 45 Mali grudni fokuser

Dimenzije: 52x32x10 cm

dugmepor111

Art. Br. 46 Srednji grudni fokuser

Dimenzije 52x38x12 cm

dugmepor111

Art. Br. 47 Veliki grudni fokuser (uži)

Dimenzije: 66x40x14 cm

dugmepor111

art-br-48-veliki-grudni-fokuser-siri-ipon-karate-taekwondo-jujutsu-kyokushinkai art-br-49-fokuser-za-lakat-ipon-karate-taekwondo-ju-jutsu-kyokushinkai 7. art br 50 IPON fokuser za ciscenje 8. IPON dzakovi
Art. Br. 48 Veliki grudni fokuser (širi)

Dimenzije: 66x50x14 cm

dugmepor111

Art. Br. 49 Fokuser za lakat

Dimenzije: 42x20x12 cm

dugmepor111

Art. Br. 50 Fokuser za čišćenje

Dimenzije: 28x18x5 cm

dugmepor111

Art. Br. 51 Džak 90/33

Dimenzije: 90/33 cm

dugmepor111

8. IPON dzakovi 8. IPON dzakovi 8. IPON dzakovi
Art. Br. 52 Džak 90/40

Dimenzije: 90/40 cm

dugmepor111

Art. Br. 53 Džak 135/33

Dimenzije 135/33 cm

dugmepor111

Art. Br. 54 Džak 135/40

Dimenzije: 135/40 cm

dugmepor111